Habra

Other Key Persons

Manik Roy Ghatak
Manik Roy Ghatak

Executive Officer

 • Phone :
 • +91 8373084477
Tapash Nag
Tapash Nag

Head Clerk

 • Phone :
 • +91 9073265664
Kamal Krishna Pal
Kamal Krishna Pal

Accountant

 • Phone :
 • +91 9836538716
Manash Das
Manash Das

Health Officer

 • Phone :
 • +91 9434401039
Bidhan Podder
Bidhan Podder

Sanitary Inspector

 • Phone :
 • +91 9002397458
Mrinal Bhattacharyya
Mrinal Bhattacharyya

Finance Officer

 • Phone :
 • +91 9474347415